VOGELWERKGROEP DE BEVELANDEN

 

 INFORMATIE VOOR ASPIRANT-LEDEN VAN DE KNNV VOGELWERKGROEP DE BEVELANDENVogelwerkgroep (VWG) De Bevelanden is een werkgroep binnen de landelijke Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische

Vereniging.( K.N.N.V.), ook wel Vereniging voor Veldbiologie genoemd. www.knnv.nl/bevelandenlogo1 vwg

Deze afdeling heeft meer werkgroepen te weten: de Beheerswerkgroep, de Paddestoelenwerkgroep,  de Plantenwerkgroep, de Jeugdwerkgroep (nu bij IVN ondergebracht), de Strandwerkgroep en de Heemtuinwerkgroep. En dan is er nog de Vlinder- en Libellenwerkgroep Zeeland, waarmee nauw wordt samengewerkt, maar die verder zelfstandig functioneert. En de Weidevogelbescherming, maar die valt onder Stichting Landschapsbescherming Zeeland  www.landschapsbeheerzeeland.nlEen lidmaatschap van de VWG betekent  dat je lid bent geworden van de landelijke KNNV. Je kan dan deelnemen aan de activiteiten van andere werkgroepen van de afdeling en je kan mee met natuurkampen, die landelijk worden georganiseerd. De contributie voor leden bedraagt vanaf 17 jaar €32,50- per jaar, voor huisgenoten betaal je dan extra € 10,- per persoon. Contributie voor donateurs minimaal  € 14,00 per jaar. Contrubutie huisgenoten betalen minimaal € 2,50 per jaar. Donateurs zijn geen lid van de landelijke KNNV. Je ontvangt  5 x per jaar ons eigen mededelingenblad ‘het Heelblaadje’ waarin de diverse activiteiten van afdeling De Bevelanden worden aangekondigd en elke twee maanden ontvang je Natura, het contactorgaan van de landelijke KNNV. Bovendien heb je korting op alle uitgaven van de KNNV bibliotheek. Betaling a.u.b. voor 1 maart van het jaar op IBAN NL20 INGB 003 9394 12 t.n.v. KNNV Bevelanden te Goes. Adreswijzigingen e.d. doorgeven aan de ledenadminastratie: Foort Minnaard,'s Gravenpolderseweg 56, 4462 CH Goes, 0113-257445, e-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  : of via dit formulie word afdelingslid

Waarom zou je lid worden van onze Vogelwerkgroep?

Dat zou kunnen zijn omdat je het leuk vindt om met gelijkgestemden naar vogels te gaan kijken en hierdoor meer  kennis op te doen? Misschien wil je je specialiseren in de kennis van een bepaalde vogelsoort ? Of vind je het leuk om mee te gaan met de VWG excursies of je wilt je actief inzetten binnen een werkgroep? Als lid van de VWG kan je jouw vogelkennis gebruiken in gezamenlijke telprojecten? Ben je een individuele vogelaar, dan kan je via de VWG je telgegevens en waarnemingen met anderen delen. Als je lid bent, blijf je o.a. via een mailgroep op de hoogte van bijzondere vogelwaarnemingen in je eigen omgeving. Doer middel van de regelmatige excursies leer je niet alleen vogels herkennen, maar je komt ook in de verschillende vogelkijkgebieden in Zeeland. Kortom wil je jouw vogelkennis uitbreiden, je bezighouden met vogels beschermen en je vindt het leuk om met andere mensen samen vogels te kijken, dan is deelname aan onze vogelwerkgroep daarvoor de beste gelegenheid!

Er wordt ongeveer 10 x per jaar vergaderd, de vergaderingen vinden over het algemeen plaats in het Milieu Educatief Centrum (MEC) op de Hollandse Hoeve in Goes. Soms op een andere locatie als er na de vergadering een gezamenlijke wandeling plaatsvindt. Na elke vergadering worden de notulen van de VWG-vergadering verstuurd met daarin het excursie programma, een opsomming van de activiteiten voor de komende maanden en andere voor de leden belangrijke zaken. De Vogelwerkgroep heeft een eigen website: www.vwgdebevelanden.nl  Als je over e-mail beschikt, kun je worden aangesloten op de mailinglijst van de VWG: www.groups.yahoo.com/group/VWG Bevelanden  Via deze e-groep blijf je op de hoogte van aankondigingen en mededelingen over de VWG. Deze  mailgroep en de site worden ook gebruikt voor het doorgeven van recente vogelwaarnemingen.  Voor deelname aan deze groep dien je je eerst aan te melden bij Peter Boelee.

 

Activiteiten van de VWG De Bevelanden.

Hier volgt een overzicht van de verschillende activiteiten van onze Vogelwerkgroep, waaraan je kunt deelnemen (het overzicht met de contactenpersonen is te vinden onder Contact)

Subwerkgroep Uilen

De Uilengroep richt zich op het plaatsen en controleren van de Kerkuilenkasten en de inventarisatie van Steenuilen en Ransuilen territoria op de Bevelanden. In ons werkgebied bevinden zich ongeveer 50 Steenuilen territoria en even zoveel Kerkuilpaartjes. Wat de Ransuilen betreft, daar wordt momenteel een werkgroepje voor opgericht.

Subwerkgroep Ganzen/Zwanen tellingen

Van september t/m maart worden één maal per maand in heel Zeeland  de Ganzen en Zwanen geteld. Elke teller heeft een eigen gebied. De gegevens worden centraal bij de SOVON verzameld. Hiervan ontvangen de tellers regelmatig een ingebonden rapport en maandelijks worden per nieuwsbrief de eerste resultaten rondgestuurd. Het is mogelijk om met ervaren tellers mee te gaan.

Subwerkgroep Midwintertelling

SOVON, (Stichting Vogelonderzoek Nederland) richt zich op het éénmaal per jaar tellen van alle watervogels in Europa. Deze telling vindt half januari in een weekeinde plaats. Ook hierbij kunnen minder ervaren tellers mee doen.

Huiszwaluwtellingen

Sinds enkele jaren neemt landelijk gezien het aantal broedgevallen van de Huiszwaluw af. Of dat ook in de provincie Zeeland zo is komen we te weten door ieder jaar in juli/augustus de nesten van Huiszwaluwen te inventariseren/tellen. Per persoon wordt één dorp of een wijk van een stad op nesten geïnventariseerd.

Roofvogelwerkgroep 

In de winter worden grote nesten opgespoord en ingetekend. Tijdens het broedseizoen worden de nesten van Roofvogels geobserveerd, waarna alle gegevens van het broeden worden verzameld om nestkaarten te kunnen maken. We streven er naar om zoveel mogelijk jonge Roofvogels en Uilen te laten ringen. In de winter worden de slaapplaatsen van Blauwe Kiekendieven geïnventariseerd.

Weidevogels

Het Weidevogel Beschermingsprojectvalt onder de activiteiten van de KNNV/VWG. Wil je daaraan deelnemen dan kun je je aanmelden bij Stichting Landschapsbeheer Zeeland in Goes:  e-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Website SLZ  www.landschapsbeheerzeeland.nl