VWG De Bevelanden is een werkgroep die is verbonden aan de landelijke Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging.( K.N.N.V.), tegenwoordig vereniging voor veldbiologie genoemd. Wij vallen onder de KNNV afdeling De Bevelanden. 

logo1 vwg

Vogelwerkgroep De Bevelanden heeft momenteel ca. 80 enthousiaste leden. Ons werkgebied strekt zich uit over Noord- en Zuid-Beveland (inclusief het voormalig werkeiland Neeltje Jans) en omvat de gemeenten Noord-Beveland, Goes, Borsele, Kapelle en Reimerswaal.

Doel: de Vogelwerkgroep organiseert gezamenlijke activiteiten om onze kennis over vogels en hun leefgebied te vergroten en stimuleert de belangstelling voor vogels met als inzet de bescherming van vogels en hun leefomgeving.
Bij activiteiten valt te denken aan excursies, thema-avonden en inventarisatiesof tellingen.
Een aantal van deze activiteiten doen in nauwe samenwerking met en onder de coördinatie van Sovon Vogelonderzoek Nederland.
De vogelwerkgroep heeft een eigen website met als webbeheerder Bram Korteknie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zie hier alle activiteiten en excursies op: online VWG Activiteiten Agenda 

 

Deze afdeling heeft acht werkgroepen, te weten: de Beheerswerkgroep, de Paddestoelenwerkgroep, de Slakkenwerkgroep, de Plantenwerkgroep, de Strandwerkgroep, de Heemtuinwerkgroep, de Planologiewerkgroep en natuurlijk de Vogelwerkgroep.
En dan is er nog de Vlinder- en Libellenwerkgroep Zeeland, waarmee we nauw samenwerken, maar die zelfstandig functioneert.
De Weidevogelbescherming valt onder de Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ). 


Vogelwerkgroep De Bevelanden heeft momenteel ca. 80 enthousiaste leden. Ons werkgebied strekt zich uit over Noord- en Zuid-Beveland (inclusief het voormalig werkeiland Neeltje Jans) en omvat de gemeenten Noord-Beveland, Goes, Borsele, Kapelle en Reimerswaal.


Doel: de Vogelwerkgroep organiseert gezamenlijke activiteiten om onze kennis over vogels en hun leefgebied te vergroten en stimuleert de belangstelling voor vogels met als inzet de bescherming van vogels en hun leefomgeving. We doen dit in nauwe samenwerking met en onder de coördinatie van SOVON ( Stichting Ornithologisch VeldOnderzoek Nederland). Een uitleg over deze activiteiten is van de site van SOVON overgenomen: 

Monitoring vogelsoorten kerntaak van SOVON Monitoring behoort tot de kernactiviteiten van SOVON.
Dankzij een uitgebreid netwerk van ruim 7.000 waarnemers en een goede samenwerking met verschillende andere instituten en organisaties zijn we in staat voor de meeste in Nederland voorkomende vogelsoortenuitspraken te doen over jaarlijkse veranderingen in aantallen en verspreiding.
Het eerste monitoringproject dat door SOVON in 1978 werd opgezet is het Punt Transect Tellingen project (PTT) voor wintervogels.
Recenter worden ook reproductie en overleving gevolgd, zodat niet alleen de aantalsveranderingen zelf, maar ook de achtergronden voor die veranderingen in beeld worden gebracht.
Juist die combinatie levert signalen op die voor natuurbeheer en natuurbeleid en verder onderzoek van belang zijn.
Naast de jaarlijkse tellingen worden periodiek projecten georganiseerd die de verspreiding van vogels in heel Nederland in kaart brengen.
Het meest recente voorbeeld daarvan is de in 2002 verschenen nieuwe Atlas van Nederlandse broedvogels.

 

 

Kopie van Niek Oele scholekster 16bkopie 6

Foto Niek Oele ©. Scholeksters op de Veerse Dam.  

 

Onder meer in het kader van deze monitoring van SOVON organiseert de VWG de volgende jaarlijkse tellingen:

  • Ganzen- en zwanentellingen, vinden maandelijks plaats van september t/m maart
  • Midwintertelling van Watervogels, vindt plaats midden januari
  • Broedvogelinventarisaties van Steenuilen, Kerkuilen en Roofvogels
  • Slaapplaatstellingen van Kleine Zilverreigers
  • Landelijk Soortonderzoek Broedvogels (LSB) van zeldzame en schaarse soorten
  • Telling van kolonievogels, zoals Huiszwaluwen en Blauwe Reigers

Alle telgegevens worden gerapporteerd aan SOVON. Van sommige inventarisaties worden de gegevens gepubliceerd in zogenaamde 'VWG Mededelingen' (zie elders op deze site). 

Regelmatig vinden vogelexcursies plaats, doorgaans onder leiding van een ervaren vogelaar. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Elly Schipper, Excursies en contactpersoon  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.