Het was inmiddels half vijf geweest en het was ook mooi geweest. Met zo’n 60 soorten (zie hieronder) en gezellige contacten heeft iedereen het een zeer geslaagde en goed georganiseerde dag gevonden. Voor velen was het een eerste kennismaking met de Bevelandse inlagen die erg goed is bevallen. Ook dat is natuurlijk een mooi effect van zo’n Zeeuwse Vogelaarsdag: je komt eens op andere plekjes!


In het Zeeuws Vogelaarsoverleg in oktober dit jaar wordt bekeken wie voor 2009 aan de beurt zal zijn: Schouwen-Duiveland wordt al gefluisterd!

Deze Zeeuwse Vogelaarsdag had ten slotte ook nog een primeur!
De VWG van KNNV afdeling De Bevelanden heeft namelijk naar een idee van Niels de Schipper en dankzij een bijdrage van het afdelingsbestuur een folder ontwikkeld:“Vogels van tuin en erf”.
Deze folder is zowel bedoeld voor bewoners binnen de bebouwde kom als voor iedereen die op het platteland woont en werkt. Het informeert op heldere wijze over de vogelsoorten waarmee het niet zo goed gaat zoals de Steenuil, de Boerenzwaluw en de Huismus en geeft praktische tips om de soort te behouden in hun eigen leefomgeving.
De folder wordt gratis verspreid onder meer via natuurorganisaties in Zeeland en door leden van de Vogelwerkgroep De Bevelanden.
De folder, in een kleurrijke en handzame uitvoering, is dus voor het eerst gepresenteerd tijdens de Zeeuwse Vogelaarsdag op zaterdag 13 september 2008 in het Fort Ellewoutsdijk en ook aan iedereen ter plekke gratis uitgedeeld.

De VWG De Bevelanden, als gastheer van deze jaarlijkse happening, mag terug kijken op een prachtige dag. Met hartelijke dank aan Natuurmonumenten en Het Zeeuws Landschap voor hun gastvrijheid en het KNNV-afdelingsbestuur voor de financiering van de dag!


 Ton Stapels.

Zeeuwse Vogelaarsdag 2012 Foto Trudie van Wezel

Foto Trudie van Wezel ©. Zeeuwse Vogelaarsdag 2008