Verslag Zeeuwse Vogelaarsdag 2017 organisatie VWG "de Bevelanden"

Datum: 11 november 2017

Op een druilige zaterdag op 11 november, werden er een 35-tal leden van de collega vogelwerkgroepen in Zeeland van harte welkom geheten door Wannes Castelijns voorzitter van onze VWG "de Bevelanden" in het gebouw van Natuurmonumenten aan de Zwaakse Weel. Samen met André Hannewijk heeft hij een programma opgesteld, met als doel de "nieuwe vogel-/ natuurgebieden" van de ontvangende VWG te laten zien. Wannes schets kort de route en geeft aan wat er zoal te verwachten is. André zal ter plaatse op de stoplaatsen tekst en uitleg geven. 

Helaas zijn er maar 2 gebieden die hier voor in aanmerking komen, n.l. ten Zuid Oosten van 's Gravenpolder (natuurontwikkeling Hoedekenskerkepolder) en de Inlaag 2005 (ten Westen van de tunnel). Echter de overige te bezoeken gebieden, Schor van Baarland, Zuidgors, Inlaag 1887 ten Westen van Ellewoutsdijk zijn bekend, maar de vogels zijn iedere periode anders in dit dynamische gebied. Ook een blik werpen aan de andere zijde van de zeedijken zullen we zeker doen. 

De te bezoeken gebieden van Natuurmonumenten liggen allen aan de boorden van de Westerschelde en naast een aantal stops richting Fort Ellewoutsdijk, kunnen we daar mooi de auto's laten staan en het Zuidgors en de Inlagen ten Westen van Ellewoutsdijk heerlijk lopend te bezoeken. Alle gebieden kunnen vanaf de weg, maar ook vanaf de Zeedijk mooi overzien worden. Vanaf de Zeedijk zijn de slikken / schorren en platen van de Westerschelde ook prachtig te zien.

 

 Ontvangst in infopunt Natuurmonumenten Zwaakse Weel
Ontvangst in infopunt Natuurmonumenten Zwaakse Weel.

 Opening door voorzitter Wannes Castelijns
Opening door voorzitter Wannes Castelijns.

 

Korte impressie Zeeuwse Vogelaarsdag 2017 

Ons eerste doel is het nieuwe natuur ontwikkelingsgebied aan de Vrouwenweg t.h.v. de Biezelingsche Ham. 2 jaar geleden reden hier nog de graafmachines rond. Het gebied is al deels ingericht en zal extra voorzien worden van schelpen eilandjes, als broedmogelijkheid voor watervogels. De veldleeuwerik laat zich zien, watersnippen en kluten worden ook genoteerd.
Grauwe ganzen laten zich aan de rand van het gebied naar beneden ploffen en mengen zich tussen de overige watervogels.

We rijden de Vrouwenweg uit en beklimmen nog even de Zeedijk. We kunnen net een blik in de monding van de Biezelingsche Ham werpen. Het is helaas nog wat heiïg en kunnen de loop van de Westerschelde maar tot Hansweert zien. Het Zeeuws Vlaamse land blijft nog even in nevelen gehuld. Onze Zeeuws Vlaamse gasten van de Steltkluut en Het Duumpje moeten nog even geduld hebben!

En één van onze gasten heeft een "wrief telefoon" en houdt de soortenlijst bij. Hoe mooi kan techniek zijn! De soortenlijst wordt als bijlage toegevoegd.

 

 Zicht op de Biezelingsche Ham
Zicht op de Biezelingsche Ham.

 

Er wordt nog een korte stop gemaakt bij de Karrevelden aan de St Jacobsweg (ten westen van de camping Baarland). Door deze "massale stop" en uitstappen van de vogelaars is helaas het "karreveld" even leeg. Om zeker te zijn dat alle vogels weg zijn, drukt "W" nog even op de claxon!!!!!

Onze volgende stop is Het Schor van Baarland.

Helaas is het laag water, dus de vogels zitten verspreid op de slikken. Maar op de oude vogelhut op de slikken zit een slechtvalk, maar is alleen door zijn silhouet herkenbaar. Hier worden ook de meeste soorten gescoord, samen met het Zuidgors, dat iets westelijker ligt.

 

De zon komt op als we op de Zeedijk van Baarland zijn Small 
De zon komt op als we op de Zeedijk van Baarland zijn.

 

Bij het poeltje t.h.v. de overgang van de Everdingse Binnendijk, waar we boven aan de dijk over het Zuidgors kunnen kijken, worden nog een 6-tal zwarte ruiters gezien.

We krijgen zachtjes aan trek en rijden door naar de haven van Ellewoutsdijk. Hier wordt geparkeerd en kunnen we nog een korte wandeling maken naar het Zuidgors. Vanuit dit punt is het hele Zuidgors te overzien. Hier worden dan ook de nodige soorten aan de lijst toegevoegd. Ook zien we meetopstellingen op de slikken van het Zuidgors. Er worden hier door het NIOZ experimenten uitgevoerd met Slijkgras.

Maar wel geven Wannes en André aan, dat het Zuidgors kleiner wordt. De mogelijkheid, dat de containerreuzen kunnen passeren (na de zoveelste verdieping), zal hier debet aan zijn. Echter, door slim storten van baggerslib vlak voor Ellewoutsdijk, lijkt de schorafslag af te nemen en vindt plaatselijk weer aangroei plaats.

Lunch in Fort Ellewoutsdijk.

Na de korte wandeling gaan we richting Fort Ellewoutsdijk en wat blijkt, in de lunchruimte is het aangenaam warm, een verrassing! De soep en de meegebrachte boterhammen worden genuttigd.

Tijdens deze gezellige lunch in deze bijzondere omgeving, wordt er ontspannen bijgepraat. Naast dat wij in deze "Spartaanse omgeving" lekker lunchen komen de verhalen los, dat zelf Napoleon hier geslapen heeft! De geschiedenis van het fort staat in de diverse folders en informatieborden.

 Screenshot 1
Lunch in Fort Ellewoutsdijk.

 

Inlaag 1887

Na de lunch en een blaasje gaan we heerlijk wandelend over de Zeedijk richting Inlaag 1887. Een buizerd, dodaars, plevieren en strandlopers worden gescoord. Vanaf de dijk heb je hier een prachtig overzicht met zicht op de omliggende dorpen.

En voor ons de "Overkantenaars" zij kunnen in de zon "ONS KANT" zien, ze zijn helemaal blij en de rest van de groep ook, want de zon is tevoorschijn gekomen. Met het zonnetje erbij is het een kadootje!

Inlaag 2005

We wandelen verder over de Westerschelde tunnel ingang naar het relatief nieuwe gebied van Natuurmonumenten n.l. Inlaag 2005. Op het hekwerk bij de tunnelingang zien we een 2-tal roodborsttapuiten.

Naast de bijzonderheid dat de contouren te zien zijn, aangegeven met gekleurde palen, van bewoning uit de Romeinse tijd, zien we tot ieders genoegen BAARDMANNETJES! Ze zitten in een groepje in de rietkraag langs de weg en zijn met de verrekijker / telescoop prachtig te zien.

 

Baardmannetje Foto Bram Boone
Baardmannetje (Foto Bram Boone)

 

Boven de Inlaag 2005 krijgen we nog een ballet te zien van groep goudplevieren en kieviten. Zeker met de novemberzon op dit spektakel is het genieten.

 

Goudplevieren en kieviten foto Bram Boone
Goudplevieren en kieviten (foto Bram Boone)

 

Afsluiting!

Na de wals van de plevieren, wandelen we op en langs de Zeedijk terug naar het Fort Ellewoutsdijk om nog even na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. Na een druilige start van de Zeeuwse Vogelaarsdag 2017, is deze mooi afgesloten met de wals van de plevieren, aangelicht door een late november zon. En voor een aantal vogelaars was het baardmannetje toch wel de kers op de taart!

En met een totaal soorten score van 70 soorten, was dit een schone dag!

André en Wannes bedankt voor de organisatie en begeleiding van deze Zeeuwse Vogelaarsdag 2017.

Ook dank aan:


• Bram Boone voor de foto's van het baardmannetje, plevieren en het openen en sluiten van het fort.
• Hans Molenaar en Ted Sluiter voor de gegevens van de "wrief telefoon"!

 Cees Lavooy 13 november 2017.

 

Bezoek locaties
Bezoek locaties

 

Waargenomen vogelsoorten ZVD Beveland 11-11-2017.

Aalscholver 

 

Baardman 

Ellewoutsdijk - Inlaag Coudorpe e.o. (nl)

Bergeend 

Ellewoutsdijk - Inlaag Coudorpe e.o. (nl)

Blauwe Reiger 

Ellewoutsdijk - Inlaag Coudorpe e.o. (nl)

Bonte Strandloper 

Ellewoutsdijk - Inlaag Coudorpe e.o. (nl)

Brandgans 

Ellewoutsdijk - Zeedijk Coudorpe tot Ellewoutsdijk (nl)

Bruine kiekendief 

Zwaaksche weel oost

Buizerd 

Ellewoutsdijk - Zeedijk Coudorpe tot Ellewoutsdijk (nl)

Dodaars 

Ellewoutsdijk - Zeedijk Coudorpe tot Ellewoutsdijk (nl)

Drieteenstrandloper 

Ellewoutsdijk - Zeedijk Coudorpe tot Ellewoutsdijk (nl)

Ekster 

Ellewoutsdijk - Zeedijk Coudorpe tot Ellewoutsdijk (nl)

Goudplevier 

Ellewoutsdijk - Zeedijk Coudorpe tot Ellewoutsdijk (nl)

Graspieper 

Ellewoutsdijk - Zeedijk Coudorpe tot Ellewoutsdijk (nl)

Grauwe Gans 

Ellewoutsdijk - Zuidgors (nl)

Grote Bonte Specht 

Ellewoutsdijk - Zuidgors (nl)

Grote Canadese Gans 

Ellewoutsdijk - Zuidgors (nl)

Grote mantelmeeuw 

 

Grote Zilverreiger 

Ellewoutsdijk - Zuidgors (nl)

Grutto 

Ellewoutsdijk - Zuidgors (nl)

Holenduif 

Ellewoutsdijk - Zuidgors (nl)

Houtduif 

Ellewoutsdijk - Zuidgors (nl)

Kanoet 

Ellewoutsdijk - Zuidgors (nl)

Kauw 

Ellewoutsdijk - Zuidgors (nl)

Kievit 

Ellewoutsdijk - Zuidgors (nl)

Kleine Mantelmeeuw 

Ellewoutsdijk - Papotweg e.o. (nl)

Kleine Zilverreiger 

Ellewoutsdijk - Zuidgors (nl)

Kluut 

Ellewoutsdijk - Zuidgors (nl)

Kokmeeuw 

Baarland - Schor van Baarland e.o. (nl)

Kolgans 

Baarland - Schor van Baarland e.o. (nl)

Koolmees 

Baarland - Schor van Baarland e.o. (nl)

Koperwiek 

Baarland - Schor van Baarland e.o. (nl)

Krakeend 

Baarland - Schor van Baarland e.o. (nl)

Kramsvogel 

Baarland - Schor van Baarland e.o. (nl)

Kuifeend 

Baarland - Schor van Baarland e.o. (nl)

Lepelaar 

 

Meerkoet 

Baarland - Schor van Baarland e.o. (nl)

Merel 

 

Nijlgans 

Baarland - Schor van Baarland e.o. (nl)

Oeverpieper 

Baarland - Schor van Baarland e.o. (nl)

Parkgans 

Baarland - Schor van Baarland e.o. (nl)

Pijlstaart 

Baarland - Schor van Baarland e.o. (nl)

Pimpelmees 

 

Putter 

Baarland - Schor van Baarland e.o. (nl)

Rietgans 

 

Rietgors 

 

Roodborst 

 

Roodborsttapuit 

Baarland - Schor van Baarland e.o. (nl)

Scholekster 

Baarland - Zeedijk (nl)

Slechtvalk 

Baarland - Zeedijk (nl)

Slobeend 

Baarland - Zeedijk (nl)

Smient 

Baarland - Zeedijk (nl)

Spreeuw 

Baarland - Zeedijk (nl)

Steenloper 

Baarland - Karrenveld St. Jacobspolderweg (nl)

Stormmeeuw 

 

Torenvalk 

Baarland - Zeedijk (nl)

Tureluur 

Hoedekenskerke - Natuurontwikkeling Hoedekenskerkepolder (nl)

Turkse tortel 

 

Veldleeuwerik 

's-Gravenpolder - Biezelingsche Ham (nl)

Vink 

 

Waterhoen 

 

Watersnip 

's-Gravenpolder - Biezelingsche Ham (nl)

Wilde Eend 

Hoedekenskerke - Natuurontwikkeling Hoedekenskerkepolder (nl)

Winterkoning 

Hoedekenskerke - Natuurontwikkeling Hoedekenskerkepolder (nl)

Wintertaling 

Hoedekenskerke - Natuurontwikkeling Hoedekenskerkepolder (nl)

Witte Kwikstaart 

Hoedekenskerke - Natuurontwikkeling Hoedekenskerkepolder (nl)

Wulp 

Hoedekenskerke - Natuurontwikkeling Hoedekenskerkepolder (nl)

Zilvermeeuw 

Hoedekenskerke - Natuurontwikkeling Hoedekenskerkepolder (nl)

Zilverplevier 

Hoedekenskerke - Natuurontwikkeling Hoedekenskerkepolder (nl)

Zwarte Kraai 

Hoedekenskerke - Natuurontwikkeling Hoedekenskerkepolder (nl)

Zwarte Ruiter 

Hoedekenskerke - Natuurontwikkeling Hoedekenskerkepolder (nl)

 

Lijst Hans Molenaar + lijst Ted Sluiter: totaal 70 soorten.