Op zaterdag 13 september 2008 was er weer de jaarlijkse Zeeuwse Vogelaarsdag. Dit keer was de VWG De Bevelanden aan de beurt om de happening te organiseren voor alle leden van de zes Zeeuwse vogelwerkgroepen.

Gezelligheid en elkaar ontmoeten staan voorop, maar natuurlijk is er ook naar vogels gekeken!

In samenwerking met Natuurmonumenten en Het Zeeuws Landschap is een aantrekkelijk programma samengesteld.

Het gebied van VWG De Bevelanden kenmerkt zich door de karakteristieke inlagen, zowel in het zuiden nabij Ellewoutsdijk als op Noord-Beveland langs de Oosterschelde.
Vanwege de periode (najaar) is daarom gekozen voor deze waterrijke gebieden. De Bevelanden zijn dus rijk aan dit soort laaggelegen, open gebieden met zout-brak oppervlaktewater en natte graslanden.

Op zaterdag 13 september jl. verzamelden 50 man zich ’s ochtends om negen uur in het Fort Ellewoutsdijk.
Behalve Walcheren waren alle vogelwerkgroepen (goed) vertegenwoordigd: Schouwen-Duiveland (5), de Steltkluut (9), Tholen (9), ’t Duumpje (12) en De Bevelanden (15).

Het ochtenddeel bestond uit een bezoek aan de inlagen rondom Ellewoutsdijk. We werden door Natuurmonumenten prima ontvangen met koffie/thee en koek in één van de kazematten.
Andre Hannewijk vertelde op deze Monumentendag (!) op levendige wijze over de historie van het Fort Ellewoutsdijk en het ontstaan van beide inlagen.
De oude Inlaag 1887 was aangelegd als extra bescherming tegen dijkdoorbraken. De nieuwe Inlaag 2005, aansluitend gelegen, vormt de compensatie voor de aanleg van de Westerscheldetunnel.
Onder een warm zonnetje hebben we vervolgens een prachtige wandeling gemaakt, eerst binnendijks langs de inlagen en daarna buitendijks langs de Westerschelde. Ondanks druk aanhalen van nieuwe en verstevigen van oude kontakten werd er wel degelijk opgelet.
Hoogtepunt was de Graszanger die zich een paar minuten van dichtbij prachtig liet zien op de toppen van de riethalmen. Vooral de getekende rug en de vlucht waren opvallend. Voor de meesten onder ons was het een nieuwe soort! De dag kon niet meer stuk.

 

Precies op tijd terug, reden we al carpoolend naar het kantoor van Het Zeeuws Landschap in Wilhelminadorp voor het middagprogramma. In Noord-Beveland, langs de Oosterschelde, liggen diverse interessante inlagen met illustere namen als Wanteskuup, Oesterput, Keihoogte, Karreveld Waterhoefje en Bokkegat . Deze zijn allemaal vanaf de openbare weg zonder verstoring goed te bekijken.


Maar eerst werden we hartelijk ontvangen in het nieuwe kantoor van Het Zeeuws Landschap.
Iedereen had natuurlijk honger gekregen van de lange wandeling dus de lunch verzorgd door het dorpshuis van Wilhelminadorp ging er prima in. Tijdens deze pauze gaf Wannes Castelijns een mooie powerpointpresentatie over de werkzaamheden van Het Zeeuws Landschap en de gebieden die ze in beheer hebben.
Daarna wilde Jan-Willem V
ergeer graag het woord namens SOVON. Hij riep alle aanwezigen, maar ook de besturen van de vogelwerkgroepen, op om hun site te bezoeken en goed te kijken naar de diverse activiteiten van SOVON waarvoor ieders hulp wenselijk is en zeer op prijs wordt gesteld.


Tegen half 2 waren we allemaal goed uitgerust en wilden we weer de frisse lucht in. We werden op onze wenken bediend want de lucht was betrokken en er viel in het begin zelfs een klein regenbuitje. Daarna klaarde het gelukkig op en hebben we alle bovengenoemde inlagen goed kunnen bezichtigen. Bij de Keihoogte waren een aantal Zwarte Sterns een hele leuke verrassing. Bij de laatste inlaag, het Bokkegat, viel dit keer niets te beleven behalve een laagvliegende IJsvogel.

 Zeeuwse Vogelaarsdag

Foto Trudie van Wezel ©. Zeeuwse vogelaarsdag 2008