’t Is lood om oud ijzer – net sôvee appels als peren zou een Zeeuw in deze fruitstreek zeggen – hoe je Zuid-Beveland doorkruist. In het voorjaar zijn de bollen, bloemen en bloesems overal. Op Zuid-Beveland beleef je nog het authentieke Zeeuwse landschap met goed gevulde fruitboomgaarden, zwartgeteerde boerenschuren en slingerende bloemdijken met schapen. En, in het voorjaar, lammetjes natuurlijk!

De zee is hier nooit ver. Ooster- en Westerschelde omklemmen nu het land, de vele dijkjes getuigen van de eeuwenlange strijd van de mens tegen het water. Tussen de dijkjes zijn nog veel oude dijkdoorbraken, overblijfselen van kreken en kreekruggen, oeverwallen en afgravingen te zien. Onder de nukken van de zee veranderde het landschap eeuwig mee. Tot wat het nu geworden is: rijk aan vogels, rijk aan fruit en oesters en een rijk landschap onder de zilte zeelucht.

Dijkjes en dijkdoorbraken, kreken en kreekruggen getuigen van de eeuwige Zeeuwse strijd tegen de zee. Fruitboomgaarden en slingerende bloemdijken tooien Zuid-Beveland elk voorjaar in een feestelijk kleed.

Drassige graslanden boordevol vogels, afgewisseld met velden van knoestige fruitbomen, omzoomd door kronkelende bloemdijken. Dat is Zuid-Beveland, een gevarieerd landschap ingeklemd tussen de Oosterschelde en de Westerschelde. Hier laat Zeeland zich van zijn rijkste kant zien: van overheerlijke oesters uit Yerseke tot de rijpe appels en peren uit de fruitboomgaarden.

 

Mens en natuur.

Het landschap draagt de sporen van zowel menselijk ingrijpen als natuurgeweld. Zo zijn de vele bloemrijke dijkjes de stille getuigen van de eeuwenlange strijd van de mens tegen het water.

 

Dijken. Kreken. Oudland.

Tussen die dijken zijn echter nog volop oude doorbraken te zien in de vorm van ‘kolgaten’. De overblijfselen van kreken en kreekruggen, oeverwallen, afgravingen en ingeklonken veenbodems geven het landschap zijn karakteristieke glooiing en verkavelde structuur. In het 'oudland' van de Yersekse en Kapelse Moer is dit authentieke Zeeuwse polderlandschap nog goed te zien.

 

Vogelrijk.

Het water zorgt tot op de dag van vandaag voor de aanvoer van zout kwelwater, waarin zoutminnende planten als zeekraal leven. Ook voor trek- en watervogels is het hier goed toeven. 's Winters is dit gebied het domein van de Ganzen. De Kolgans strijkt er met vele duizenden tegelijk neer. In de zomer is het gebied rijk aan Weidevogels; de Deesche Watergang is een belangrijke hoogwatervluchtplaats voor Steltlopers.

 

Nationaal Landschap.

Wandelend of fietsend kunt u volop genieten van dit afwisselende landschap. Geniet van de eindeloze vergezichten vanaf de bloemdijken, de zilte zeelucht, vermengd met de geur van Wilde Marjolein en van meanderen door de ‘moeren’ en boomgaarden. En onderweg komt u wellicht nog een schaapsherder met zijn kudde tegen. Niet voor niets heeft een deel van dit gebied, ‘De Zak van Zuid-Beveland’, de titel Nationaal Landschap gekregen.

 

Website: Staatsbosbeheer enNatuurgebieden in Zeeland Voormeer Nutuurinformatie zie:www.vvvzeeland.nl/nl/natuurinzeeland

 

 

 logo SBB

 

 3 Uitkijkhut Scherpe pldr 300x180

Foto Bram Korteknie ©. uitkijkpunt Scherpenissepolder Tholen