Toekomst 

Door alle maatregelen ter bescherming van de Steenuilen door SLZ lijkt deze kwetsbare soort zich hier te handhaven en het begint er nu in 2011 zelfs op te lijken dat de populatie bezig is zich uit te breiden. Tot 2010 werden er alleen ten zuiden van de A58 nog Steenuilen gezien, nu worden ze ook weer ten noorden van deze rijksweg gezien, zoals ten zuiden van Wolphaartsdijk en rond Wemeldinge en ook op Walcheren zijn nu al drie nieuwe plekken waar ik sporen van bewoning door Steenuilen ben tegengekomen.

Het zou dus heel jammer zijn wanneer er volgend jaar geen subsidie meer vanuit de Provincie beschikbaar wordt gesteld voor het Uilenbeschermingsproject in Zeeland. De kans dat de Bevelandse steenuilpopulatie zich dan nog verder kan uitbreiden, zodat er weer Steenuilen op Walcheren en op heel Noord- en Zuid-Beveland voor kunnen komen wordt dan uiterst klein. 

Zie voor meer info: www.landschapsbeheer.nl/zeeland  en/of  www.natuurbelevenis.nl     

Peter Boelee

December 2011natuurbelevenis

Naar verslagen steenuilen