Door de leden van VWG De Bevelanden worden door middel van werkgroepjes diverse kritische soorten broedvogels gevolgd. Zo is er eenUilenwerkgroep en een werkgroep Roofvogelwerkgroep.

Ook worden jaarlijks de Huiszwaluwen en de Blauwe Reigerkolonies geteld. De kolonies van diverse Meeuwen, Sterns en Steltlopers soorten worden door het RIKZ geteld. De tellingen van de Lepelaarkolonies worden door de werkgroep Lepelaar verzorgd.

In de toekomst is het de bedoeling om meer te weten te komen over het voorkomen van enkele zorgelijke soorten (rodelijstsoorten) op de Bevelanden. Dit door middel van enkele telplots maar ook met behulp van losse waarnemingen gedaan door leden van de VWG.

Maar ook uw hulp en waarnemingen zijn van harte welkom, neem gerust eens contact op.

Van de volgende soorten willen wij graag wat meer weten: Patrijs, Groene Specht, Grote Lijster, Zomertortel, Veldleeuwerik, Zwarte Roodstaart, Koekoek, Ransuil, Spotvogel, Grauwe Vliegenvanger en Wielewaal.

 Naar verslagen broedvogelonderzoek

Foto Andre Hannewijk. Kneu Ganzen Reservaat.

Foto Niek Oele. Blauwborst Vliete Polder.